Acasă

Lucrurile evoluează spre o lume deschisă, se mişcă din ce în ce mai repede. Omenirea a intrat într-o eră a creaţiei tehnico-ştiinţifice fără precedent. Braşovul nu poate rămâne izolat. Aflat în centrul României, Braşovul trebuie să fie în pas cu vremea şi cu vremurile.

Evoluţia învăţământului braşovean de toate tipurile – a creaţiei, a invenţiilor şi a industriei - este dovada clară că aici se gândeşte, se creează, se inventează, se instruieşte superior în toate domeniile inginereşti. Din această perspectivă, activitatea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, respectiv filiala acesteia din Braşov capătă deschiderea necesară spre o corectă evaluare destinată creaţiei ştiinţifico-tehnice. Filiala ASTR din Braşov, a patra din ţară după cele de la Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi, şi-a propus încă de la înfiinţarea sa din luna mai 2014 să abordeze tematici precum: cercetarea ştiinţifică, formarea viitorilor ingineri şi pregătirea lor continuă, dezvoltarea durabilă sub toate aspectele ei, probleme definitorii pentru etapa actuală a societăţii omeneşti.

Suntem mândri şi bucuroşi că şi noi braşovenii avem o structură instituţională care să reprezinte chintesenţa conceptului de Academie. Membrii Filialei Braşov a ASTR, precum şi tot corpul tehnic ingineresc din centrul ţării, suntem hotărâţi să fim prezenţi cu idei şi fapte în transformările necesare, să combatem diletantismul care răstoarnă scara valorilor, iar prin cunoaştere şi acţiune să stimulăm creativitatea pentru o dezvoltare durabilă. Dorim să înfăţişăm cele mai diverse ipostaze ale unei deveniri a ştiinţei şi tehnicii româneşti ale cărei jaloane sunt puse de scurgerea timpului. Ideea centrală este aceea a timpului folosit pentru crearea de valori.

Şi Filiala Braşov, la fel ca şi Academia, va întreprinde în spaţiul public acţiuni şi activităţi academice pentru instruirea superioară a tinerilor, pentru dezvoltarea inovării şi cercetării aplicative alături de mediul socio-economic specific Braşovului. Filiala Braşov doreşte ca universitatea, şcoala în general, să formeze caractere, scopul fiind refacerea structurii de rezistenţă a neamului nostru. Dorim ca cinstea, curajul şi demnitatea să-şi recapete preţuirea ce li se cuvin şi astfel să devenim mai puternici, mai buni. Membrii Filialei Braşov a ASTR sunt convinşi că ştiinţa, ca produs al creierului şi tehnologia ca manifestare a aptitudinilor umane, au creat civilizaţia cercetării aplicative menite să propulseze şi să accelereze dezvoltarea economică. Filiala Braşov a ASTR doreşte să participe activ la Zilele Academice, să sprijine învăţământul superior tehnic braşovean, să colaboreze activ cu colegii din AGIR şi AOŞ, cu companiile naţionale şi internaţionale din Braşov, să se implice în proiecte, manifestări ştiinţifice ş.a.

Dorim ca toţi împreună să conferim noi valori timpului care ne este dat biologic dar şi social. Numai gândirea şi acţiunea umană în expresia lor cea mai înaltă – spiritul academic, pot asigura şi Braşovului, ritmurile de dezvoltare impuse de epoca în care trăim.